Ayrıcalıkları

Mezun bilgi sistemine başvurarak mezun kaydını yaptıran herkese gönderilecek olan “mezunkart” ile birçok ayrıcalıklara sahip olunacak;

  •            Öncelikle, Atatürk Üniversitesi mezunu olduğu böyle bir kart ile belgelenmiş olacak,
  •            Erzurum’a gelindiğinde konukevleri ve diğer sosyal tesislerden mensuplarımızın yararlandığı haklardan yararlanmış olacak,
  •            Aynı şekilde, Erzurum dışındaki (halihazırda Ankara ve yakında İstanbul) illerde bulunan konukevlerinden indirimli yararlanma,
  •            Özellikle iş bulamamış mezunlarımızın mezun işverenlerimizle buluşma ve tanınma konusunda bu kartın öncelikli olması,
  •            Mezun oldukları fakültelerde bilimsel faaliyet yapmak isteyen mezunlarımıza laboratuvar ve diğer imkanlardan yararlanma fırsatı,
  •            Ve daha yeni bir çok uygulama…